Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Llenguatge2

PORTES OBERTES 19 FEBRER

Psicopedagògic

 psicopedagogia

 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

 Objectius generals :

 -Donar informació i assessorament a pares /mestres, sobre aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

 -Promoure la cooperació entre professors i pares. Fomentar i coordinar la relació entre ambdós a partir de programes específics..

 -Coordinar actuacions amb serveis externs.

 -Detectar, diagnosticar i orientar els alumnes amb dificultats , conjuntament amb els tutors .

 - Aplicar proves de maduresa a alumnes de diferents etapes per tal de prevenir dificultats d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

 - Assessorar en l’elaboració de programes concrets adreçats a tot el grup classe.

 -elaborar material específic per treballar amb aquells alumnes que ho necessitin dintre o fora de l’aula.

 -Col·laborar en el disseny , aplicació i avaluació dels programes individualitzats (pi). 

 -Coordinar l’elaboració i avaluació del pla d’acció tutorial per al conjunt d’alumnes d’ESO

 - impulsar un programa d’orientació que informi a alumnes i pares sobre les sortides acadèmiques que tenen , afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

 - Participar en els claustres i reunions de professors.

 

En definitiva el que pretenem es contribuir a una formació integral de la persona.

 

Com contactar :

 -demanar hora a través de l’agenda escolar.

 - directament via telefònica.

 - fent la demanda directament al  mestre-tutor.